Prehľad o organizácii
MCCP s.r.o.
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36054089
2020089995
Nemá
nezistený
30.04.2002
05.03.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0,07
320,4 %
-125 €
158 tis. €
-0
N/A
N/A

Zisk MCCP s.r.o.


2014
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

Tržby MCCP s.r.o.


2014
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-2,2
0,04
0,23

Zisk pred zdanením MCCP s.r.o.


2014
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MCCP s.r.o.


2014
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MCCP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MCCP s.r.o.


Konateľ MCCP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MCCP s.r.o.


Predmet činnosti MCCP s.r.o.


Kataster MCCP s.r.o.


Skrátené výkazy MCCP s.r.o.