Prehľad o organizácii
JEANSLAND - SK s.r.o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
36054097
Nemá
30.04.2002
22.06.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JEANSLAND - SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JEANSLAND - SK s.r.o.


Konateľ JEANSLAND - SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JEANSLAND - SK s.r.o.


Predmet činnosti JEANSLAND - SK s.r.o.


Kataster JEANSLAND - SK s.r.o.