Prehľad o organizácii
SIJ, s.r.o., Brezno
Jesenského 11, 977 01 Brezno
36054101
2021665646
Nemá
nezistený
30.04.2002
07.12.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SIJ, s.r.o., Brezno


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIJ, s.r.o., Brezno


Konateľ SIJ, s.r.o., Brezno


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SIJ, s.r.o., Brezno


Predmet činnosti SIJ, s.r.o., Brezno


Kataster SIJ, s.r.o., Brezno


Skrátené výkazy SIJ, s.r.o., Brezno