Prehľad o organizácii
SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"
Námestie SNP 3, 960 01 Zvolen
36054119
Nemá
30.04.2002
18.02.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"


Konateľ SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"


Likvidátor SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"


Kataster SRJ, spol. s r.o. "v likvidácii"