Prehľad o organizácii
ANIX s.r.o.
Trieda Hradca Králové 7, 974 01 Banská Bystrica
36054151
Nemá
nezistený
30.04.2002
11.07.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ANIX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANIX s.r.o.


Konateľ ANIX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANIX s.r.o.


Predmet činnosti ANIX s.r.o.


Kataster ANIX s.r.o.


Skrátené výkazy ANIX s.r.o.