Prehľad o organizácii
ANIX s.r.o.
Trieda Hradca Králové 7, 974 01 Banská Bystrica
36054151
Nemá
30.04.2002
11.07.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ANIX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANIX s.r.o.


Konateľ ANIX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANIX s.r.o.


Predmet činnosti ANIX s.r.o.


Kataster ANIX s.r.o.


Skrátené výkazy ANIX s.r.o.