Prehľad o organizácii
HASTOL spol. s r.o.
962 41 Bzovík
36054194
2020071790
Nemá
nezistený
06.05.2002
05.04.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-960 €
7,1 %
2015/2014
N/A
-0,27
7,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk HASTOL spol. s r.o.


2014
2015
-960 €
-980 €
-1 tis. €
-1,02 tis. €
-1,04 tis. €
transparex.sk

Tržby HASTOL spol. s r.o.


2014
2015
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
-5,41
-10,08
n/a
0,09

Zisk pred zdanením HASTOL spol. s r.o.


2014
2015
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
transparex.sk

EBITDA HASTOL spol. s r.o.


2014
2015
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HASTOL spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HASTOL spol. s r.o.


Konateľ HASTOL spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HASTOL spol. s r.o.


Predmet činnosti HASTOL spol. s r.o.


Kataster HASTOL spol. s r.o.


Skrátené výkazy HASTOL spol. s r.o.