Prehľad o organizácii
H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii
Krátka 1, 968 01 Nová Baňa
36054208
Nemá
06.05.2002
06.06.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii


Kataster H.P.H. spol. s r.o. v likvidácii