Prehľad o organizácii
EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
36054224
2020095572
SK2020095572
10-19 zamestnancov
07.05.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,16
0,95
44,9 %
220 tis. €
22,1 %
2022/2021
4,34 mil. €
36,7 %
2022/2021
0,09
-14,4 %
2022/2021
2,23 mil. €
-11,8 %
2022/2021
N/A

Zisk EverLift Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby EverLift Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
transparex.sk
20,69
0,55
0,07
2,23

Zisk pred zdanením EverLift Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

EBITDA EverLift Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EverLift Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EverLift Slovakia, s.r.o.


Konateľ EverLift Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EverLift Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti EverLift Slovakia, s.r.o.


Kataster EverLift Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy EverLift Slovakia, s.r.o.