Prehľad o organizácii
EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
36054224
2020095572
SK2020095572
10-19 zamestnancov
07.05.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7712/S
332 tis. €
50,8 %
2023/2022
5,12 mil. €
18 %
2023/2022
0,15
70,5 %
2023/2022
2,23 mil. €
-11,8 %
2022/2021
N/A

Zisk EverLift Slovakia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

Tržby EverLift Slovakia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
24,94
0,75
0,08
4,04

Zisk pred zdanením EverLift Slovakia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA EverLift Slovakia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EverLift Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EverLift Slovakia, s.r.o.


Konateľ EverLift Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EverLift Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti EverLift Slovakia, s.r.o.


Kataster EverLift Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy EverLift Slovakia, s.r.o.