Prehľad o organizácii
ARAŠID spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
36054241
2020095605
SK2020095605
100-149 zamestnancov
09.05.2002
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-3,16
0,02
97,7 %
-497 tis. €
-1 019,1 %
2021/2020
23,8 mil. €
-3,6 %
2021/2020
-0,07
-1 116,9 %
2021/2020
10,3 tis. €
-71,5 %
2022/2021
N/A

Zisk ARAŠID spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Tržby ARAŠID spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
0,91
0,02
0,02
0,84

Zisk pred zdanením ARAŠID spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

EBITDA ARAŠID spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ARAŠID spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARAŠID spol. s r.o.


Konateľ ARAŠID spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu ARAŠID spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARAŠID spol. s r.o.


Prokurista ARAŠID spol. s r.o.


Predmet činnosti ARAŠID spol. s r.o.


Kataster ARAŠID spol. s r.o.


Skrátené výkazy ARAŠID spol. s r.o.