Prehľad o organizácii
HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.
Štúrova 2, 960 01 Zvolen
36054267
2020070437
SK2020070437
25-49 zamestnancov
09.05.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7715/S
106 tis. €
114,1 %
2022/2021
4,01 mil. €
7,4 %
2022/2021
0,04
88,5 %
2022/2021
N/A
276 tis. €

Zisk HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
transparex.sk
6,66
0,3
0,08
1,8

Zisk pred zdanením HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Konateľ HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Prokurista HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Predmet činnosti HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Kataster HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Skrátené výkazy HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.