Prehľad o organizácii
HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.
Štúrova 2, 960 01 Zvolen
36054267
2020070437
SK2020070437
25-49 zamestnancov
09.05.2002
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,07
0,05
73,3 %
49,3 tis. €
22,6 %
2021/2020
3,73 mil. €
2,1 %
2021/2020
0,02
22,5 %
2021/2020
N/A
276 tis. €

Zisk HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3,8 mil. €
3,6 mil. €
3,4 mil. €
3,2 mil. €
3 mil. €
2,8 mil. €
transparex.sk
5,2
0,27
0,07
2,43

Zisk pred zdanením HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Konateľ HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Prokurista HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Predmet činnosti HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Kataster HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.


Skrátené výkazy HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.