Prehľad o organizácii
D I N A L, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36054275
2020095583
Nemá
nezistený
09.05.2002
09.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod D I N A L, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D I N A L, s.r.o.


Konateľ D I N A L, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D I N A L, s.r.o.


Predmet činnosti D I N A L, s.r.o.


Kataster D I N A L, s.r.o.


Skrátené výkazy D I N A L, s.r.o.