Prehľad o organizácii
BK Kompany, s.r.o.
Laskomerského 1116/2, 977 01 Brezno
36054291
2020089962
Nemá
nezistený
09.05.2002
02.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BK Kompany, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BK Kompany, s.r.o.


Konateľ BK Kompany, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BK Kompany, s.r.o.


Predmet činnosti BK Kompany, s.r.o.


Kataster BK Kompany, s.r.o.


Skrátené výkazy BK Kompany, s.r.o.