Prehľad o organizácii
A- linea s.r.o.
Štefánikova 32, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
36054305
2021663391
SK2021663391
nezistený
09.05.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 14238/V
3,44 tis. €
-3,5 %
2023/2022
451 tis. €
22,3 %
2023/2022
0,21
-11 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk A- linea s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby A- linea s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
2,37
0,95
n/a
18,22

Zisk pred zdanením A- linea s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA A- linea s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod A- linea s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A- linea s.r.o.


Konateľ A- linea s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A- linea s.r.o.


Predmet činnosti A- linea s.r.o.


Kataster A- linea s.r.o.


Skrátené výkazy A- linea s.r.o.