Prehľad o organizácii
A- linea s.r.o.
Štefánikova 32, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
36054305
2021663391
SK2021663391
nezistený
09.05.2002
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,24
0,26
15,72
6,4 %
2,77 tis. €
91,3 %
2021/2020
344 tis. €
92,8 %
2021/2020
0,24
39,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk A- linea s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby A- linea s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
1,64
0,94
n/a
15,72

Zisk pred zdanením A- linea s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA A- linea s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod A- linea s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A- linea s.r.o.


Konateľ A- linea s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A- linea s.r.o.


Predmet činnosti A- linea s.r.o.


Kataster A- linea s.r.o.


Skrátené výkazy A- linea s.r.o.