Prehľad o organizácii
BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"
Kozačeka 7, 960 01 Zvolen
36054313
Nemá
09.05.2002
14.03.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"


Konateľ BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"


Likvidátor BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"


Kataster BET-STAV, spol. s r.o. "v likvidácii"