Prehľad o organizácii
DCIT, s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno
36054356
2020085177
SK2020085177
1 zamestnanec
30.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7722/S
6,73 tis. €
1 %
2023/2022
103 tis. €
24,9 %
2023/2022
0,14
-36,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DCIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DCIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,29
0,35
0,21
1,37

Zisk pred zdanením DCIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DCIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DCIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DCIT, s.r.o.


Konateľ DCIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DCIT, s.r.o.


Predmet činnosti DCIT, s.r.o.


Kataster DCIT, s.r.o.


Skrátené výkazy DCIT, s.r.o.