Prehľad o organizácii
DCIT, s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno
36054356
2020085177
SK2020085177
2 zamestnanci
30.04.2002
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,23
0,41
0,83
44,1 %
6,67 tis. €
-65,4 %
2022/2021
82,4 tis. €
-16,9 %
2022/2021
0,23
-34,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DCIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DCIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,28
0,56
0,12
1,88

Zisk pred zdanením DCIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DCIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DCIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DCIT, s.r.o.


Konateľ DCIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DCIT, s.r.o.


Predmet činnosti DCIT, s.r.o.


Kataster DCIT, s.r.o.


Skrátené výkazy DCIT, s.r.o.