Prehľad o organizácii
DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.
J.Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica
36054364
2021673159
Nemá
nezistený
30.04.2002
31.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.


Konateľ DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.


Predmet činnosti DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.


Kataster DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.


Skrátené výkazy DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.