Prehľad o organizácii
SLIAČAN SK s.r.o.
Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
36054372
2020070393
SK2020070393
nezistený
30.04.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,61
17,1 %
20,4 tis. €
237,2 %
2022/2021
107 tis. €
5,8 %
2022/2021
0,01
240,2 %
2022/2021
645 tis. €
468,4 %
2019/2018
N/A

Zisk SLIAČAN SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby SLIAČAN SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,83
0,34
26,76

Zisk pred zdanením SLIAČAN SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLIAČAN SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SLIAČAN SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLIAČAN SK s.r.o.


Konateľ SLIAČAN SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLIAČAN SK s.r.o.


Predmet činnosti SLIAČAN SK s.r.o.


Kataster SLIAČAN SK s.r.o.


Skrátené výkazy SLIAČAN SK s.r.o.