Prehľad o organizácii
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, 963 01 Krupina
36054381
2020071746
SK2020071746
5-9 zamestnancov
13.05.2002
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,38
0,96
93 %
5,57 tis. €
181,3 %
2022/2021
270 tis. €
11,1 %
2022/2021
0,03
217,2 %
2022/2021
3,66 tis. €
N/A

Zisk Mestský bytový podnik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Mestský bytový podnik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
transparex.sk
0,1
0,07
0,01
1,04

Zisk pred zdanením Mestský bytový podnik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Mestský bytový podnik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Mestský bytový podnik, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestský bytový podnik, s.r.o.


Konateľ Mestský bytový podnik, s.r.o.


Člen dozorného orgánu Mestský bytový podnik, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mestský bytový podnik, s.r.o.


Predmet činnosti Mestský bytový podnik, s.r.o.


Kataster Mestský bytový podnik, s.r.o.


Skrátené výkazy Mestský bytový podnik, s.r.o.