Prehľad o organizácii
HOFATEX s.r.o.
Cesta k Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica
36054402
2021675238
Nemá
nezistený
14.05.2002
18.04.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-148 tis. €
-89,3 %
2015/2014
N/A
-0,77
-281,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk HOFATEX s.r.o.


2014
2015
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
-160 tis. €
transparex.sk

Tržby HOFATEX s.r.o.


2014
2015
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
-94,31
-3,28
n/a
0,23

Zisk pred zdanením HOFATEX s.r.o.


2014
2015
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
-160 tis. €
transparex.sk

EBITDA HOFATEX s.r.o.


2014
2015
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
-160 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HOFATEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HOFATEX s.r.o.


Konateľ HOFATEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HOFATEX s.r.o.


Predmet činnosti HOFATEX s.r.o.


Kataster HOFATEX s.r.o.


Skrátené výkazy HOFATEX s.r.o.