Prehľad o organizácii
BRG s.r.o.
Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica
36054411
2021670783
Nemá
nezistený
14.05.2002
29.04.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk BRG s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby BRG s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením BRG s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA BRG s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BRG s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRG s.r.o.


Konateľ BRG s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BRG s.r.o.


Predmet činnosti BRG s.r.o.


Kataster BRG s.r.o.


Skrátené výkazy BRG s.r.o.