Prehľad o organizácii
AL-TREND, s.r.o.
Továrenská 316/15, 984 01 Lučenec-Opatová
36054429
2020082515
Nemá
15.05.2002
15.05.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AL-TREND, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AL-TREND, s.r.o.


Konateľ AL-TREND, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AL-TREND, s.r.o.


Predmet činnosti AL-TREND, s.r.o.


Kataster AL-TREND, s.r.o.


Skrátené výkazy AL-TREND, s.r.o.