Prehľad o organizácii
BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.
A.Dubčeka 41/378, 965 01 Žiar nad Hronom
36054445
2020065091
Nemá
nezistený
15.05.2002
12.04.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


Konateľ BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


Predmet činnosti BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


Kataster BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.


Skrátené výkazy BABY - K a P Slovakia, spol. s r.o.