Prehľad o organizácii
SBŠ, s.r.o.
Červená Hora 2298, 963 01 Krupina
36054488
2021689736
Nemá
20.05.2002
20.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SBŠ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SBŠ, s.r.o.


Konateľ SBŠ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SBŠ, s.r.o.


Predmet činnosti SBŠ, s.r.o.


Kataster SBŠ, s.r.o.


Skrátené výkazy SBŠ, s.r.o.