Prehľad o organizácii
FINKOMA, spol. s r.o.
Námestie SNP 17, 974 00 Banská Bystrica
36054526
2021665426
SK2021665426
1 zamestnanec
20.05.2002
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,05
0,53
4,5 %
3,34 tis. €
-13,8 %
2021/2020
17,7 tis. €
-3,1 %
2021/2020
0,05
-12,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk FINKOMA, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FINKOMA, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22 tis. €
21 tis. €
20 tis. €
19 tis. €
18 tis. €
17 tis. €
transparex.sk
10,56
0,96
2,89
17,4

Zisk pred zdanením FINKOMA, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA FINKOMA, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FINKOMA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FINKOMA, spol. s r.o.


Konateľ FINKOMA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FINKOMA, spol. s r.o.


Predmet činnosti FINKOMA, spol. s r.o.


Kataster FINKOMA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FINKOMA, spol. s r.o.