Prehľad o organizácii
HANEX, družstvo v likvidácii
Jesenského 7, 979 01 Rimavská Sobota
36054542
2020075871
Nemá
nezistený
22.05.2002
11.01.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk HANEX, družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby HANEX, družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením HANEX, družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA HANEX, družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HANEX, družstvo v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HANEX, družstvo v likvidácii


Likvidátor HANEX, družstvo v likvidácii


Predstavenstvo HANEX, družstvo v likvidácii


Predmet činnosti HANEX, družstvo v likvidácii


Kataster HANEX, družstvo v likvidácii


Skrátené výkazy HANEX, družstvo v likvidácii