Prehľad o organizácii
PROPEX, s.r.o.
Polianky 15, 841 02 Bratislava
36054577
2020095649
SK2020095649
1 zamestnanec
23.05.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 29196/B
-3,69 tis. €
-90,4 %
2023/2022
38,6 tis. €
-36,4 %
2023/2022
-0,2
-220,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PROPEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby PROPEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,21
0,81
0,02
8,37

Zisk pred zdanením PROPEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROPEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PROPEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROPEX, s.r.o.


Konateľ PROPEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROPEX, s.r.o.


Predmet činnosti PROPEX, s.r.o.


Kataster PROPEX, s.r.o.


Skrátené výkazy PROPEX, s.r.o.