Prehľad o organizácii
PROPEX, s.r.o.
Polianky 15, 841 02 Bratislava
36054577
2020095649
SK2020095649
1 zamestnanec
23.05.2002
Architektonické čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,08
2,46
19,8 %
-1,94 tis. €
-128,2 %
2022/2021
60,7 tis. €
-27,8 %
2022/2021
-0,06
-140,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PROPEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby PROPEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
3,67
0,8
0,09
5,88

Zisk pred zdanením PROPEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROPEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PROPEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROPEX, s.r.o.


Konateľ PROPEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROPEX, s.r.o.


Predmet činnosti PROPEX, s.r.o.


Kataster PROPEX, s.r.o.


Skrátené výkazy PROPEX, s.r.o.