Prehľad o organizácii
HronPlast s.r.o.
Kpt. Nálepku 246, 976 69 Pohorelá
36054585
2021665701
Nemá
2 zamestnanci
23.05.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7745/S
3,93 tis. €
5,7 %
2022/2021
46,9 tis. €
14,6 %
2022/2021
0,04
1,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HronPlast s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby HronPlast s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
9,15
0,64
1,84
81,67

Zisk pred zdanením HronPlast s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA HronPlast s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HronPlast s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HronPlast s.r.o.


Konateľ HronPlast s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HronPlast s.r.o.


Predmet činnosti HronPlast s.r.o.


Kataster HronPlast s.r.o.


Skrátené výkazy HronPlast s.r.o.