Prehľad o organizácii
GALAXIA, s.r.o.
Lesná 189, 966 01 Hliník nad Hronom
36054615
2020065080
Nemá
nezistený
28.05.2002
05.05.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GALAXIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GALAXIA, s.r.o.


Konateľ GALAXIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GALAXIA, s.r.o.


Predmet činnosti GALAXIA, s.r.o.


Kataster GALAXIA, s.r.o.


Skrátené výkazy GALAXIA, s.r.o.