Prehľad o organizácii
MAXIMUS, s.r.o.
Zvolenská cesta 117, 974 01 Banská Bystrica
36054623
2020090083
SK2020090083
nezistený
27.05.2002
Výstavba plyn.rozvodov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,14
1,99
20,7 %
68,3 tis. €
41 %
2022/2021
121 tis. €
20,5 %
2022/2021
0,11
12,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MAXIMUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MAXIMUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
n/a
0,79
0,54
4,73

Zisk pred zdanením MAXIMUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MAXIMUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MAXIMUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAXIMUS, s.r.o.


Konateľ MAXIMUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAXIMUS, s.r.o.


Predmet činnosti MAXIMUS, s.r.o.


Kataster MAXIMUS, s.r.o.


Skrátené výkazy MAXIMUS, s.r.o.