Prehľad o organizácii
MAXIMUS, s.r.o.
Zvolenská cesta 117, 974 01 Banská Bystrica
36054623
2020090083
SK2020090083
nezistený
27.05.2002
Výstavba plyn.rozvodov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,12
0,4
14,4 %
48,5 tis. €
167,3 %
2021/2020
101 tis. €
-1 %
2021/2020
0,1
171,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MAXIMUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MAXIMUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
n/a
0,86
0,65
2,58

Zisk pred zdanením MAXIMUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MAXIMUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MAXIMUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAXIMUS, s.r.o.


Konateľ MAXIMUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAXIMUS, s.r.o.


Predmet činnosti MAXIMUS, s.r.o.


Kataster MAXIMUS, s.r.o.


Skrátené výkazy MAXIMUS, s.r.o.