Prehľad o organizácii
STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.
Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča
36054631
2020090028
SK2020090028
10-19 zamestnancov
28.05.2002
Výroba transport.betónu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,09
0,04
56,7 %
-53,9 tis. €
-1 182,9 %
2022/2021
831 tis. €
14,1 %
2022/2021
-0,04
-1 193,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Tržby STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
850 tis. €
800 tis. €
750 tis. €
700 tis. €
650 tis. €
transparex.sk
0,89
0,43
0,3
2,99

Zisk pred zdanením STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

EBITDA STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


Konateľ STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


Predmet činnosti STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


Kataster STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.


Skrátené výkazy STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.