Prehľad o organizácii
UNIDRINK spol. s r.o.
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
36054658
2021665393
Nemá
nezistený
29.05.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod UNIDRINK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNIDRINK spol. s r.o.


Konateľ UNIDRINK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNIDRINK spol. s r.o.


Prokurista UNIDRINK spol. s r.o.


Predmet činnosti UNIDRINK spol. s r.o.


Kataster UNIDRINK spol. s r.o.


Skrátené výkazy UNIDRINK spol. s r.o.