Prehľad o organizácii
UNIDRINK spol. s r.o.
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
36054658
2021665393
Nemá
nezistený
29.05.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod UNIDRINK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNIDRINK spol. s r.o.


Konateľ UNIDRINK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNIDRINK spol. s r.o.


Prokurista UNIDRINK spol. s r.o.


Predmet činnosti UNIDRINK spol. s r.o.


Kataster UNIDRINK spol. s r.o.


Skrátené výkazy UNIDRINK spol. s r.o.