Prehľad o organizácii
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
Balkán 53, 960 95 Zvolen
36054666
2020070338
SK2020070338
500-999 zamestnancov
01.06.2002
Mest.,prímest.osob.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,63
75,7 %
12,4 tis. €
-87,3 %
2021/2020
10,8 mil. €
-7,7 %
2021/2020
0
-87,6 %
2021/2020
153 mil. €
71 697,3 %
2022/2021
288 €

Zisk Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
4,12
0,24
0,05
0,87

Zisk pred zdanením Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Predstavenstvo Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Jediný akcionár a.s. Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Predmet činnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Kataster Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť