Prehľad o organizácii
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
Balkán 53, 960 95 Zvolen
36054666
2020070338
SK2020070338
500-999 zamestnancov
01.06.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 701/S
1,65 mil. €
13 194,8 %
2022/2021
14,2 mil. €
31,6 %
2022/2021
0,03
11 911,7 %
2022/2021
153 mil. €
71 697,3 %
2022/2021
288 €

Zisk Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
4,06
0,25
0,05
0,64

Zisk pred zdanením Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Predstavenstvo Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Jediný akcionár a.s. Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Predmet činnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Kataster Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť