Prehľad o organizácii
SEJKA, s.r.o.
Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica
36054674
2021661202
Nemá
nezistený
29.05.2002
19.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SEJKA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEJKA, s.r.o.


Konateľ SEJKA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEJKA, s.r.o.


Predmet činnosti SEJKA, s.r.o.


Kataster SEJKA, s.r.o.


Skrátené výkazy SEJKA, s.r.o.