Prehľad o organizácii
KCG Communications s.r.o.
J. Haška 10, 974 01 Banská Bystrica
36054682
2020095627
SK2020095627
1 zamestnanec
04.06.2002
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,43
1,4
0,05
130,8 %
-24,3 tis. €
-210,8 %
2022/2021
10,4 tis. €
0,6 %
2022/2021
-0,43
15,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KCG Communications s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby KCG Communications s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk
-2,61
-0,31
0,04
13,38

Zisk pred zdanením KCG Communications s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA KCG Communications s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KCG Communications s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KCG Communications s.r.o.


Konateľ KCG Communications s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KCG Communications s.r.o.


Predmet činnosti KCG Communications s.r.o.


Kataster KCG Communications s.r.o.


Skrátené výkazy KCG Communications s.r.o.