Prehľad o organizácii
KCG Communications s.r.o.
J. Haška 10, 974 01 Banská Bystrica
36054682
2020095627
SK2020095627
1 zamestnanec
04.06.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7754/S
-22,9 tis. €
5,6 %
2023/2022
10,5 tis. €
0,8 %
2023/2022
-0,64
-48,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KCG Communications s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby KCG Communications s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk
-2,4
-0,44
0,04
6,02

Zisk pred zdanením KCG Communications s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA KCG Communications s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KCG Communications s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KCG Communications s.r.o.


Konateľ KCG Communications s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KCG Communications s.r.o.


Predmet činnosti KCG Communications s.r.o.


Kataster KCG Communications s.r.o.


Skrátené výkazy KCG Communications s.r.o.