Prehľad o organizácii
DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii
Kíperská 379/20, 900 89 Častá
36054691
2021667384
Nemá
nezistený
03.06.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 39696/B
26,4 tis. €
2 358,3 %
2023/2022
45,2 tis. €
728,6 %
2023/2022
0,77
142,3 %
2023/2022
28,7 tis. €
N/A

Zisk DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
4,37
0,84
0
6,6

Zisk pred zdanením DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


Konateľ DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


Kataster DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy DEVELOP INVEST, s.r.o. v likvidácii