Prehľad o organizácii
DEVELOP INVEST, s.r.o.
Kíperská 379/20, 900 89 Častá
36054691
2021667384
Nemá
nezistený
03.06.2002
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,32
0,41
6,65
22,5 %
1,07 tis. €
242,3 %
2022/2021
5,45 tis. €
0,32
193,9 %
2022/2021
28,7 tis. €
N/A

Zisk DEVELOP INVEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby DEVELOP INVEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,4
0,77
0
5,61

Zisk pred zdanením DEVELOP INVEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA DEVELOP INVEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DEVELOP INVEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEVELOP INVEST, s.r.o.


Konateľ DEVELOP INVEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEVELOP INVEST, s.r.o.


Predmet činnosti DEVELOP INVEST, s.r.o.


Kataster DEVELOP INVEST, s.r.o.


Skrátené výkazy DEVELOP INVEST, s.r.o.