Prehľad o organizácii
REMESELNÍK, s.r.o.
Mlynská 305, 976 45 Hronec
36054704
2020085188
Nemá
nezistený
31.05.2002
06.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,02
0,21
0
588 %
-15,3 tis. €
68,6 tis. €
-1,02
N/A
N/A

Zisk REMESELNÍK, s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby REMESELNÍK, s.r.o.


2014
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-4,88
0,07
1,09

Zisk pred zdanením REMESELNÍK, s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

EBITDA REMESELNÍK, s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod REMESELNÍK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REMESELNÍK, s.r.o.


Konateľ REMESELNÍK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REMESELNÍK, s.r.o.


Predmet činnosti REMESELNÍK, s.r.o.


Kataster REMESELNÍK, s.r.o.


Skrátené výkazy REMESELNÍK, s.r.o.