Prehľad o organizácii
RESSAN s.r.o.
Zámocká 138/4, 976 31 Hronsek
36054712
2020095616
SK2020095616
5-9 zamestnancov
03.06.2002
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,15
0,07
62,5 %
-14,9 tis. €
7,3 %
2022/2021
355 tis. €
62,8 %
2022/2021
-0,06
-6,1 %
2022/2021
831 tis. €
N/A

Zisk RESSAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby RESSAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
14,96
0,38
0,18
0,51

Zisk pred zdanením RESSAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA RESSAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RESSAN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RESSAN s.r.o.


Konateľ RESSAN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RESSAN s.r.o.


Predmet činnosti RESSAN s.r.o.


Kataster RESSAN s.r.o.


Skrátené výkazy RESSAN s.r.o.