Prehľad o organizácii
JOZEF a spol., s.r.o.
Bukovčana 1286, 971 01 Prievidza
36054721
2020065069
Nemá
nezistený
03.06.2002
20.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
9,6 tis. €
233,9 %
2016/2015
1,6 mil. €
3 252,9 %
2016/2015
0,01
-98,5 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk JOZEF a spol., s.r.o.


2014
2015
2016
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby JOZEF a spol., s.r.o.


2014
2015
2016
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
2,1
0,01
0
0,99

Zisk pred zdanením JOZEF a spol., s.r.o.


2014
2015
2016
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA JOZEF a spol., s.r.o.


2014
2015
2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JOZEF a spol., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOZEF a spol., s.r.o.


Konateľ JOZEF a spol., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOZEF a spol., s.r.o.


Predmet činnosti JOZEF a spol., s.r.o.


Kataster JOZEF a spol., s.r.o.


Skrátené výkazy JOZEF a spol., s.r.o.