Prehľad o organizácii
TOWEX, s.r.o.
Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo
36054747
2020075882
Nemá
nezistený
31.05.2002
26.07.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TOWEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOWEX, s.r.o.


Konateľ TOWEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOWEX, s.r.o.


Predmet činnosti TOWEX, s.r.o.


Kataster TOWEX, s.r.o.


Skrátené výkazy TOWEX, s.r.o.