Prehľad o organizácii
T&B SK, s.r.o.
Nemocničná 6, 972 01 Bojnice
36054771
2020090072
SK2020090072
5-9 zamestnancov
31.05.2002
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,2
-0,22
2,03
9,7 %
-220 tis. €
-46,3 %
2022/2021
776 tis. €
0,3 %
2022/2021
-0,2
-72,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk T&B SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby T&B SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
99,23
0,9
0,01
3,51

Zisk pred zdanením T&B SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA T&B SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod T&B SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie T&B SK, s.r.o.


Konateľ T&B SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. T&B SK, s.r.o.


Predmet činnosti T&B SK, s.r.o.


Kataster T&B SK, s.r.o.


Skrátené výkazy T&B SK, s.r.o.