Prehľad o organizácii
FKM s.r.o.
Mládežnícka 38, 974 01 Banská Bystrica
36054780
2020070371
Nemá
nezistený
31.05.2002
Služby bezpečnost.syst.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,08
0
88,2 %
16,9 tis. €
-2 %
2018/2017
507 tis. €
-5,1 %
2018/2017
0,01
-35,5 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk FKM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FKM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,12
2,93
1,13

Zisk pred zdanením FKM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FKM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FKM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FKM s.r.o.


Konateľ FKM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FKM s.r.o.


Prokurista FKM s.r.o.


Predmet činnosti FKM s.r.o.


Kataster FKM s.r.o.


Skrátené výkazy FKM s.r.o.