Prehľad o organizácii
MV - Junior, s.r.o.
Jasenie 489, 976 75 Jasenie
36054798
2021667065
SK2021667065
5-9 zamestnancov
31.05.2002
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,07
0,01
91,3 %
3,02 tis. €
-6,9 %
2022/2021
256 tis. €
30 %
2022/2021
0,01
-18,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MV - Junior, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
transparex.sk

Tržby MV - Junior, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
6,96
0,09
0,12
0,75

Zisk pred zdanením MV - Junior, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

EBITDA MV - Junior, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MV - Junior, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MV - Junior, s.r.o.


Konateľ MV - Junior, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MV - Junior, s.r.o.


Predmet činnosti MV - Junior, s.r.o.


Kataster MV - Junior, s.r.o.


Skrátené výkazy MV - Junior, s.r.o.