Prehľad o organizácii
KL REAL s.r.o.
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
36054801
2021694719
SK2021694719
1 zamestnanec
31.05.2002
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,02
0,04
83,6 %
9,03 tis. €
-74,2 %
2021/2020
953 tis. €
36,7 %
2021/2020
0
-79,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KL REAL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby KL REAL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
73,54
0,16
0,44
0,48

Zisk pred zdanením KL REAL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA KL REAL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KL REAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KL REAL s.r.o.


Konateľ KL REAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KL REAL s.r.o.


Predmet činnosti KL REAL s.r.o.


Kataster KL REAL s.r.o.


Skrátené výkazy KL REAL s.r.o.