Prehľad o organizácii
KL REAL s.r.o.
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
36054801
2021694719
SK2021694719
nezistený
31.05.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7766/S
35,8 tis. €
296,5 %
2022/2021
1,94 mil. €
103,9 %
2022/2021
0,01
234,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KL REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby KL REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
78,93
0,15
0,24
0,44

Zisk pred zdanením KL REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA KL REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KL REAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KL REAL s.r.o.


Konateľ KL REAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KL REAL s.r.o.


Predmet činnosti KL REAL s.r.o.


Kataster KL REAL s.r.o.


Skrátené výkazy KL REAL s.r.o.