Prehľad o organizácii
MITURA, s.r.o.
Československej Armády 68/26, 977 01 Brezno
36054810
2020090039
Nemá
nezistený
04.06.2002
21.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MITURA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MITURA, s.r.o.


Konateľ MITURA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MITURA, s.r.o.


Predmet činnosti MITURA, s.r.o.


Kataster MITURA, s.r.o.


Skrátené výkazy MITURA, s.r.o.