Prehľad o organizácii
CND Parilla s.r.o.
Záhorácka 49, 901 01 Malacky
36054836
2020071801
Nemá
nezistený
31.05.2002
26.04.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CND Parilla s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CND Parilla s.r.o.


Konateľ CND Parilla s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CND Parilla s.r.o.


Predmet činnosti CND Parilla s.r.o.


Kataster CND Parilla s.r.o.


Skrátené výkazy CND Parilla s.r.o.