Prehľad o organizácii
RIKIS s.r.o.
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36054844
2021666449
Nemá
nezistený
07.06.2002
Fitnescentrá
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
0,04
475,2 %
-480 €
0 %
2015/2014
N/A
-0,14
0 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk RIKIS s.r.o.


2014
2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby RIKIS s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-3,75
n/a
n/a

Zisk pred zdanením RIKIS s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA RIKIS s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RIKIS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RIKIS s.r.o.


Konateľ RIKIS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RIKIS s.r.o.


Predmet činnosti RIKIS s.r.o.


Kataster RIKIS s.r.o.


Skrátené výkazy RIKIS s.r.o.