Prehľad o organizácii
KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"
Rakytovská cesta 38, 974 01 Banská Bystrica
36054861
2021670013
Nemá
nezistený
10.06.2002
17.02.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
1,68 tis. €
2,1 tis. €
N/A
N/A
N/A

Zisk KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,49
n/a
n/a
-0

Zisk pred zdanením KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


Konateľ KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


Likvidátor KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


Predmet činnosti KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


Kataster KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"


Skrátené výkazy KARCHEKS, s.r.o. " v likvidácii"