Prehľad o organizácii
NUTRICO, s.r.o.
T. G. Masaryka 955/8, 960 01 Zvolen
36054887
2020070404
Nemá
nezistený
11.06.2002
29.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod NUTRICO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NUTRICO, s.r.o.


Konateľ NUTRICO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NUTRICO, s.r.o.


Predmet činnosti NUTRICO, s.r.o.


Kataster NUTRICO, s.r.o.


Skrátené výkazy NUTRICO, s.r.o.