Prehľad o organizácii
AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo
Veľké Straciny 91, 990 01 Veľký Krtíš
36054917
2020073968
Nemá
nezistený
12.06.2002
07.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo


Likvidátor AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo


Predstavenstvo AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo


Predmet činnosti AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo


Kataster AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo


Skrátené výkazy AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo