Prehľad o organizácii
MiNo OIL SK s.r.o.
Učňovská 574/6, 040 15 Košice - Šaca
36054925
2021666504
Nemá
nezistený
10.06.2002
11.05.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MiNo OIL SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MiNo OIL SK s.r.o.


Konateľ MiNo OIL SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MiNo OIL SK s.r.o.


Predmet činnosti MiNo OIL SK s.r.o.


Kataster MiNo OIL SK s.r.o.


Skrátené výkazy MiNo OIL SK s.r.o.